Social links menu

Tidligere numre af ORbit

For at spare på pladsen er billederne i visse af de ældre udgaver reduceret til 72 dpi, hvorfor der kan være stor kvalitetsforskel mellem disse filer og de udgivne blade. I de blade, der kan hentes nedenfor, kan billederne se lettere udflydende ud. Klik på billedet af bladet for at hente det.

ORbit 28

Udsendt: April 2017
Oplag: 400 stk.

Indhold:

– Company visit to MaCom
– SOAFs årsmöte och exjobbspris
– Collection of recyclable materials
– Event at Aarhus University
– Jakob Krarup – drivkraft og inspirator for operationsanalysen i Danmark
– OR i Danmark – erindringer om de første årtier

Download PDF

ORbit 27

Udsendt: November 2016
Oplag: 380 stk.

Indhold:

– Optimizing street sweeping in the municipality of Copenhagen
– Application Of Optimization 2016
– Using optimization to make better plans for cancer treatment
– Using vehicle routing models to measure the environmental impact of combining pickups and deliveries
– DORS-price 2016
– Masters in Maritime Management
– How is it to be on the DORS board?
– Culling pigs under price fluctuations

Download PDF

ORbit 26

Udsendt: April 2016
Oplag: 375 stk.

Indhold:

– Oli B.G Madsen udnævnes til æresmedlem i DORS
– Energy optimal operation of battery driven trains
– SOAFs årsmöte och exjobbspris
– Test case prioritization using multi criteria decision making methods
– Socio-economic evaluation of railway capacity using simulation
– Copenhagen optimization
– Lineær-fraktionel programmering
– Operationsanalyse i Energinet.dk
– AOO 2016

Download PDF

ORbit 25

Udsendt: November 2015
Oplag: 360 stk.

Indhold:
– Robust optimering af bagage håndteringen i Frankfurt lufthavn
– The impact of a vehicle’s load on carbon emissions
and fuel consumption of trucks
– What is constraint programming?
– Everyone together: a report from the Swedish Operations Research Conference 2015
– EURO2015: Scotch kilts and research clans with impact
– Gymnasiet er hårdt… NP-hårdt
– RAS Problem Solving Competition: Plan Railroad Hump Yard Block-to-Track Assignment

Download PDF


ORbit 24

Udsendt: April 2015
Oplag: 360 stk.

Indhold:
– Horizontal cooperation in logistics: Status and a case study
– The wedding planner problem
– Balancing efficiency and equity
– Ship speed optimization: In search for win-win solutions
– SOAFs årsmöte och Exjobsspris
– A Comprehensive Investigation of Flight and Duty Time Limitations and their Ability to Control Crew Fatigue
– Generalforsamling og netværksarrangement
– Applications of Optimization 2015

Download PDF


ORbit 23

Udsendt: November 2014
Oplag: 360 stk.

Indhold:
– Too much horse, too little jockey?
– Stubben’s checklist and the quality of articles in OR
– An introduction to Trapeze Group Europe: Operational research aspects of the people travel industry
– Euro-2015 – i anvendelsernes tegn
– Optimizing truck tyres
– Optimering af kabellayoutet i havvindmølleparker

Download PDF


ORbit 22

Udsendt: Maj 2014
Oplag: 360 stk.

Indhold:
– Operationsanalyse i Københavns lufthavn
– Join SOAF and NOS Conference
– Studerende hjælper DONG med søkablerne
– The Operations Research Day 2013 in Aarhus, November 13
– Energy efficient transportation planning for the giants of the sea
– Discrete-Event Simulation of Joint Acute Units
– Applications of Optimization 2014

Download PDF


ORbit 21

Udsendt: Oktober 2013
Oplag: 330 stk.

Indhold:
– Energy and CO2 Efficient Scheduling of Smart Home Appliances
– Bemandingsplanlægning i Københavns Lufthavn
– SOAF Exjobbspris 2013
– DORS prisen 2013
– Anvendelse af operationsanalyse og lineær programmering til måling af produktivitet
– Tristan VIII
– Book review: Blackett’s war
– Rättvisande upphandling – en förutsättning för en väl fungerande offentlig sektor

Download PDFORbit 20


Udsendt: April 2013
Oplag: 350 stk.

Indhold:
– An introduction to piecewice linear transportation costs
– Undervisning i Finansiel Optimering
– OA-paradoxer 2: Investeringshjulet
– Effektiv flytteprojekt
– Self-allacating Key-resource Agents in Healthcare Management
– Container Stowage Planning on the road to industrial application

Download PDFORbit 19

Udsendt: September 2012
Oplag: 370 stk.

Indhold:
– Tillykke fra DORS formanden
– Dantzig besøg 1976
– Those were the days
– Beslutningsstøtte ved containerfragt
– SOAF Exjobbspris
– DORS prisen
– A tutorial on smart marked
– Om AOO 2012
– A sustainable course?
– Optimering for Transrail
– EURO summer institute
– Strategic balanced scorecard simulation
– Om optimal tildeling af KBU-forløb
– High School Planning

Download PDF


 


ORbit 7

Udsendt: September 2004
Oplag: 250 stk.

Indhold:
– Adjungeret professor nr. 2 i operationsanalyse i Danmark.
– Multimetodologi i praksis.
– Mikkel Thorup ny adjungeret professor ved Datalogisk Institut.
– Rutning i VLSI design.
– Europæisk pris til Aarhus-forsker.
– Dorit Hochbaum æresdoktor ved Københavns Universitet.


ORbit 6

Udsendt: Februar 2004
Oplag: 250 stk.

Indhold:
– Optimering og domino.
– Blød OR og IT i små virksomheder.
– Nordisk pioner ny professor i Aarhus.
– Improving productivity in railway operations.
– IFORS’s Operational Research Hall of Fame: Agner Erlang Erlang.
– Aarhus Handelshøjskole opruster med professor i operationsanalyse.


ORbit 5

Udsendt: November 2003
Oplag: 250 stk.

Indhold:
– 14 lærerige dage i Litauen.
– Lagrange dualitet og ikke-differentiabel optimering anvendt i rutelægning.
– Det intelligente cockpit.
– EURO Summer School XXI.
– Nekrolog: Søren S. Nielsen.
– Creativity for engineers.

Download pdf – 4.5 MB


ORbit Xtra

Udsendt: August 2003
Oplag: 1500 stk.

Indhold:
– Balmorel.
– FLOPC++.
– Solving the World’s Largest Crew Scheduling Problem.
– Routing on the web.
– Minimizing Passenger Transfer Times in Public Transport Timetables.
– Real-life routing demands flexibility.
– Operations Research in Denmark.

Download pdf – 4.9 MB


ORbit 4

Udsendt: Juli 2003
Oplag: 250 stk.

Indhold:
– Med OR helt ude i skoven.
– Optimised vehicle routing at a Seaport Container Terminal.
– Anvendelse af kolonnegenerering ved udskæringsproblemer.
– Route2003.

Download pdf – 4.5 MB


ORbit 3

Udsendt: Februar 2003
Oplag: 250 stk.

Indhold:
– Optimering af tjenesteplaner for S-tog.
– DORS’ 40 års jubilæum.
– Produktionsplanlægning hos Tulip med SAS/OR.
– Constraint Programming vs. Mathematical Programming.
– Brian Kallehauge vinder DORS-prisen.

Download pdf – 592 kb


ORbit 2

Udsendt: Oktober 2002
Oplag: 250 stk.

Indhold:
– Operationsanalysen i Danmark – OR fylder 40 år.
– Integreret produktionsplanlægning i skovbrug.
– Hvad er “bløde” operationsanalyse-metodikker?.
– Dansk OR-pioner bliver æresmedlem.
– Ruteplanlægning hos Statoil.
– IFORS 2002 – på godt og ondt.

Download pdf – 1,1 MB


ORbit 1

Udsendt: Marts 2002
Oplag: 250 stk.

Indhold:
– Introduktion til operationsanalyse.
– Mød Danmarks nye professor i optimering.
– EURO for begyndere…..
– INFORMS 2001 – En reportage fra Miami.
– CTT er en spændende, udadvendt og udfordrende arbejdsplads.

Download pdf – 1,17 MB

Powered by WordPress. Designed by WooThemes