Social links menu

Om operationsanalyse

Der findes ikke nogen “officiel” definition af operationsanalyse. Den nok bedste beskrivelse er at operationsanalyse er en naturvidenskabelig tilgangsvinkel til løsning af komplekse problemstillinger. De grundlæggende “værktøjer” i en operationsanalytikers “værktøjskasse” er matematiske modeller, simulering og kvantitative eller logiske metoder. Mange af disse metoder bliver virkelig slagkraftige når computere tages i anvendelse.

Operationsanalyse (på britisk-engelsk Operational Research og Operations Research på amerikansk-engelsk) blev “født” i Storbritanien under anden verdenskrig. Her blev matematiske metoder brugt til at understøtte millitæret i forbindelse med diverse operationer. Siden har operationsanalyse udviklet sig til at blive brugt i forbindelse med mange andre problemstillinger end millitære. Idag bruges operationsanalyse mange forskellige steder indenfor industri, service, og forskning. Denne udvikling har affødt mange analytiske metoder med udgangspunkt i operationsanalyse. Eksempler er:

 • Matematisk programmering
 • Simulation
 • Spilteori
 • Køteori
 • Multikriterie analyse
 • Metaheuristikker

Med udgangspunktet i militære anvendelser var operationsanalyse i mange år associeret med industrien og offentlige myndigheder i specielt USA og Storbritanien. Siden da har en rivende udvikling indenfor operationsanalysen ført til at andre områder er inddraget. Operationsanalyse har med succes været anvendt indenfor økonomi og finanacielle problemstillinger. Ligeledes har operationsanalyse markeret sig indenfor mandskabsplanlægning, ruteplanlægning, og logistik. Nogle af de helt nye områder indenfor operationsanalysen er sundhedssektoren, miljøproblematikker og undervisning.

I Danmark har operationsanalysen været et aktivt forskningsområde siden midt i 50’erne. Operationsanalysen har herhjemme fundet sin anvendelse indenfor:

 • Logistik og Ruteplanlægning (KFK, Arla Foods)
 • Mandskabsplanlægning (Ballerup-centret)
 • Planlægning indenfor luftfart (SAS)
 • Telekommunikation (TeleDanmark, Ericsson)
 • Financielle problemstillinger (Unibank)
 • Produktionsplanlægning (Lindø Stålskibsværft)

I dag er der forskning og undervisning i operationsanalyse på alle førende danske universiteter og højskoler.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes