Social links menu

Referat af generalforsamling 30. marts 2016

Referent:Jonas Ahmt

 

1. Valg af dirigent

Michael Lindahl

 

2.Forelæggelse af formandens beretning

Formandens beretning blev godkendt.

 

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Regnskabet blev godkendt.

 

4. Forslag fra foreningens medlemmer

Der var ikke modtaget forslag.

 

5. Fastsættelse af kontingent

Kontingenten for studerende gøres gratis. For øvrige medlemstyper fortsætter kontingentet uændret.

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg: Michael Lindahl og Jonas Ahmt genopstillede og blev valgt.

Mette Gamst, Martin S. Andersen genopstillede ikke.

Nye medlemmer i bestyrelsen er: Julia Pahl

Ikke på valg: Dario Pacino, Niels-Christian Fink Bagger

 

7. Valg af revisor

Vi fortsætter med den nuværende revisor, Peter Sølling-Jørgensen.

 

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde d. 30/3/2016

8. Fastsættelse af poster
Simon Kristiansen er valgt til at fortsætte som kasserer

Niels-Christian Fink Bagger er valgt til at fortsætte som sekretær

Michael Lindahl er valgt til at fortsætte som formand

 

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes