Social links menu

Referat af generalforsamling 2015

Referant: Michael Lindahl

 1. Valg af dirigent

Michael Lindahl

 

 1. Forelæggelse af formandens beretning.

Formandens beretning blev godkendt.

 

 1. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

Regnskabet blev godkendt. Det blev igen i år bemærket at foreningen havde en stor kassebeholdning.

 

 1. Forslag fra foreningens medlemmer.

Der var ikke modtaget forslag.

 

 1. Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet fortsætter uændret.

 

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg: Simon genopstiller og blev valgt.

Tor, Claudia og Marcel genopstillede ikke.

Nye medlemmer i bestyrelsen er: Niels-Christian Fink Bagger (tidligere suppleant), Dario Pacino.

 

 1. Valg af revisor.

Vi fortsætter med den nuværende revisor, Peter Sølling-Jørgensen.

 

Vi håber på at finde et medlem af bestyrelsen fra Aarhus og vil i det tilfælde indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde d.16/4/2014

 1. Fastsættelse af poster
  Simon er valgt til at fortsætte som kasserer
  Niels-Christian er valgt som ny kasserer og overtager den i løbet af året fra Mette
  Michael er valgt som ny formand
No comments yet.

Skriv et svar

Powered by WordPress. Designed by WooThemes