Social links menu

Referat af generalforsamling 2014

Referat af DORS generalforsamling d. 29/04/2014.

Referant: Michael Lindahl

  1. Valg af dirigent

Simon Kristiansen

  1. Forelæggelse af formandens beretning

Formanden var tilfreds med 2013 som blandt andet har budt på et nyt virksomhedsmedlem. Formanden gennemgik DORS arrangementer, medlemsstatus, og ORbit status.

Der har i løbet af året været diskussion omkring hvad DORS skal tilbyde sine medlemmer. Formanden påpeger at DORS Hovedsageligt i hans øjne er en netværksforening og at ens kontingent skal ses som en støtte til at holde netværket kørende. DORS ønsker at være mere synlige over for de studerende blandt andet ved semesterstart og der er sat initiativer i gang til at opnå det.

  1. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Regnskabet blev godkendt. Det blev bemærket at foreningen havde en forholdsvis stor kassebeholdning.

  1. Forslag fra foreningens medlemmer

Der var ikke modtaget forslag.

  1. Fastsættelse af kontigent

Kontingentet fortsætter uændret.

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg var: Martin S. Andersen, Mette Gamt, Simon Spoorendonk, Anders Dohn og Lucas Bach.

Simon, Anders og Lucas genopstillede ikke.

Martin og Mette blev genvalgt.

Nye medlemmer i bestyrelsen er: Marcel Turkensteen, Jonas Ahmt og Michael Lindahl. Ny suppleant: Niels-Christian Fink Bagger

  1. Valg revisor

Vi fortsætter med den nuværende revisor, Peter Sølling-Jørgensen.

  1. Eventuelt

For at få et stærkere repræsentation blandt de studerende blev det forslået at have ambassadører på de forskellige universiteter der kunne hjælpe med at kommunikere arrangementer og lignende ud til de studerende. Vedkommende kunne til gengæld få et gratis medlemskab.

Det blev forslået at lave et samarbejde med IDA for at øge synligheden omkring DORS. Både IDA Matematik og IDA Yngre Forum blev forslået da DORS har medlemmer i begge bestyrelser.

Samtidig blev der også opfordret til at tage initiativ til virksomhedsbesøg.

No comments yet.

Skriv et svar

Powered by WordPress. Designed by WooThemes