Social links menu

Dagsorden til generalforsamling 2014

Den endelige dagsorden er som følger:

1. Valg af dirigent.

2. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse.

3. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse.

4. Forslag fra foreningens medlemmer.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

Arrangementet finder sted tirdag d. 29. april 2014 kl. 16:00 på IT Universitetet, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S i lokale 2A-20.Efter generalforsamlingen vil der være et mindre netværksarrangement i lokale 2A-14 bestående af følgende:

17:00 – 17:45: “Erfaringer med at starte en O.R. virksomhed”, Bo Jensen CEO, Sulum Optimization

17:45 – 18:15: Uddeling of DORS prisen for bedste speciale i operationsanalyse 2013.Â
Prisvinderne holder et oplæg om deres speciale.

18:15 – 19:30: Netværk og social sammenkomst, hvor der bliver serveret en let anretning samt drikkevarer.

Arrangementet er gratis og vi byder alle DORS-medlemmer velkommen!

No comments yet.

Skriv et svar

Powered by WordPress. Designed by WooThemes