Social links menu

AOO – Applications Of Optimization

Arrangementet “Applications of Optimization – Best Pratice and Challenges” henvender sig til både beslutningstagere i erhvervslivet, som overvejer at implementere og indføre optimeringsmetoder i deres forretning og forretningsprocesser, og managers og analytikere, som ønsker input og inspiration til allerede igangværende eller kommende projekter.

Formålet med arrangementet er at belyse nogle af de udfordringer der kan være for en virksomhed eller organisation i forbindelse med implementeringen og indførelsen af optimerings- og operationsanalystiske metoder. Fokus for arrangementet er at præsentere emnet på ikke-teknisk vis, for på den måde at skabe bro mellem den teoretiske verden og erhvervslivet.Arrangementet er et heldagsarrangement, og deltagere betaler for at være med, og deltagerne repræsenterer et bredt udsnit af både Danmarks erhvervsliv omfattende både små og store virksomheder og det danske universitetsmiljø indenfor fagområdet.

I menuen i venstre side kan du finde links til hjemmesiden for det aktuelle arrangement (det nederste på listen) samt til hjemmesiderne for de foregående års arrangementer.
Skriv til bestyrelsen for DORS, hvis du har spørgsmål til arrangementet.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes